Föreningen

Välkommen som medlem i Föreningen S:t Lukas i Göteborg

S:t Lukas är en idéburen organisation utan vinstintresse och vi är politiskt och religiöst obundna. Mycket av arbetet inom föreningen görs ideellt så det behövs många som är intresserade och engagerade. S:t Lukas verksamhet grundar sig på föreningens medlemmar, så det enklaste sättet att stödja S:t Lukas är att bli medlem. Alla med intresse för de frågor som är S:t Lukas uppdrag är välkomna som medlemmar.

Medlemsavgifter och gåvor till föreningen används till att subventionera samtalsavgifterna för privatpersoner. Därmed blir samtalsterapi tillgängligt för fler och bidrar till att minska den psykiska ohälsan.

Tack för din medlemsavgift och gåva till föreningens verksamhet!

Föreningen S:t Lukas i Göteborg är till för
  • Människor som vill ha hjälp att arbeta med sina livsfrågor och psykiska problem
  • Utbildning, handledning mm
  • Samtal i frågor som rör livsåskådning, personlig utveckling och relationer mellan människor
Föreningen S:t Lukas i Göteborg
  • Driver mottagning med kvalificerad psykoterapi och psykosocial verksamhet i Göteborg, Mölndal och Borås.
  • Skapar mötesplatser och öppna programaktiviteter om viktiga samhällsfrågor, psykisk hälsa och existentiella frågor.

Föreningen S:t Lukas i Göteborg är en av 32 ideella föreningar som tillsammans utgör Förbundet S:t Lukas. S:t Lukasföreningen i Göteborg samarbetar i arbetet med psykoterapi, handledning och utbildning med övriga S:t Lukasföreningar i Sverige och arbetar bland annat efter avtal med nationella företag och organisationer för stöd till deras anställda.

I programverksamheten i Göteborg samarbetar S:t Lukasföreningen med andra organisationer med likartad ideologi och målsättning, till exempel olika kyrkor och församlingar.

S:t Lukasföreningens verksamhet är inriktad på hela människan med hennes fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Föreningen och verksamheten arbetar utifrån en psykodynamisk grundsyn.

Samspelet och mötet mellan människor av olika professioner och trosinriktningar är av stor betydelse. Det avspeglar sig också i föreningsstyrelsens sammansättning. Där ingår personer med yrken som psykiater, psykolog, präst, socionom, jurist, personalchef, universitetslärare och ekonom.