Personal

Hos oss arbetar leg. psykoterapeuter, leg. psykologer och organisationskonsulter. Vi har även konsulter och underleverantörer knutna till vår verksamhet. Vi arbetar över hela länet och har egna centrala möteslokaler i Göteborg, Mölndal och Borås.


Daniel Oscarsson

Verksamhetschef, organisationskonsult, leg. psykolog

031-58 85 10 0725-52 80 28
daniel.oscarsson@sanktlukas.se


Uni Andersson

Avtalskunder, projektledare IT

031-58 85 21 0766-77 29 87
uni.andersson@sanktlukas.se


Lena Danielsson

Administratör, reception

031-58 85 00
lena.danielsson@sanktlukas.se


Jennie Skoglund

Områdeschef Organisation & Ledarskap, leg. psykolog, organisationspsykolog, handledare

Jag är legitimerad psykolog med inriktning på organisationspsykologi och utbildad handledare. De områden jag har valt att fördjupa mig inom är ledarskapsutveckling, konflikthantering, stresshantering och grupputveckling. 

När det gäller ledarskapsutveckling arbetar jag med chefshandledning och chefscoaching, utifrån dina behov och din situation. Metoder jag använder mig av är SCT (som utgår från mål, roll och sammanhang), OBM (organizational behavioral management), gruppteorier som utgår från FIRO och Susan Wheelans gruppfasteorier, konflikthanteringsmodeller från bl a Thomas Jordan. I individuell utveckling som psykoterapier eller medarbetarstöd arbetar jag med såväl KBT (kognitiv beteendeterapi) som PDT (psykodynamisk terapi). 

Jag är områdeschef för Organisation & Ledarskap och har även tidigare chefserfarenhet från företagshälsovården. Som organisationspsykolog har jag en aktiv stil och ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Jag hjälper dig och din verksamhet där det är svårt. 

031-58 85 17 0766-77 23 29
jennie.skoglund@sanktlukas.se


Filip Lindkvist

Leg. psykolog, organisationspsykolog, handledare

Jag är legitimerad psykolog med många års erfarenhet av arbets- och organisationspsykologi och jag är utbildad handledare. Som organisationspsykolog och handledare arbetar jag med individer och grupper i arbetslivet, såväl medarbetare som chefer. Jag har fördjupade kunskaper och erfarenheter av ledarskapsutveckling genom chefshandledning och chefscoaching, grupp- och teamutveckling och konflikthantering. Som organisationspsykolog arbetar jag aktivt och lösningsfokuserat utifrån varje uppdrag i syfte att nå önskad förändring. Mitt arbete grundar sig i teorier om ledarskap samt grupper- och organisationers fungerande och utveckling.   

Jag arbetar också med enskilda i form av medarbetarstöd och andra typer av stödsamtal. Målet här är att möta varje enskild individ och tillsammans hitta utvecklingsstödjande strategier och verktyg för att hantera utmaningar och svårigheter. Mitt arbete i dessa sammanhang grundar sig i teorier som exempelvis KBT (kognitiv beteendeterapi), PDT (psykodynamisk korttidsterapi) och ACT (acceptance commitment therapy) 

031-58 85 07 0766-77 23 37
filip.lindkvist@sanktlukas.se


Per Reinhardt

Leg. psykolog, organisationspsykolog, handledare

Jag är legitimerad psykolog och arbetar gärna med metoder under paraplybegreppet kognitiv beteendeterapi (KBT), exempelvis Acceptance och Commitment Therapy/training (ACT). Jag är även utbildad inom psykodynamisk terapi (PDT). Jag har erfarenhet av företagshälsovård, psykiatri och har arbetat på institutet för stressmedicin i Göteborg.  Jag arbetar gärna med personlig utveckling, stressproblematik, utmattning, oro och ångestproblematik, depression eller krisreaktioner. När du kommer till mig så undersöker vi tillsammans vad i dina tankar, känslor och i det du gör som hindrar dig från att må bättre eller utvecklas vidare som person. Tillsammans arbetar vi fram strategier för att bryta dina mönster och leva ditt liv mer som du vill leva det.

031-58 85 26 072-050 48 58
per.reinhardt@sanktlukas.se


Anita Nauclér

Leg. psykolog, organisationspsykolog, handledare

Jag är legitimerad psykolog sedan år 2000, med huvudsaklig inriktning mot organisationspsykologi sedan år 2007. De områden jag har arbetat med länge samt valt att fördjupa mig inom är ledarskapsfrågor, konflikthantering, handledning, chefscoaching, stresshantering samt gruppanalys/grupputveckling.

Organisatoriskt arbetar jag utifrån era specifika behov, och er specifika situation.

Metoder och tankemodeller jag använder mig av är flera olika, bl a storgruppsmetodik (U-process m fl), OBM (organizational behavioral management), olika gruppteorier som utgår bl a från Susan Wheelans gruppfasteorier, konflikthanteringsmodeller enligt Thomas Jordan m fl. Jag är även UL-utbildad (utvecklande ledarskap).

Vid individuell utveckling såsom psykoterapier eller medarbetarstöd, arbetar jag med metoder anpassade efter klintens behov, jag är ACT (acceptance commitment theory), KBT (kognitiv beteendeterapi) samt PDT (psykodynamisk terapi) utbildad. Jag arbetar framförallt med kortare insatser av medarbetarstöd och andra typer av stödsamtal.

Jag har tidigare arbetat inom både privat och offentlig företagshälsovård, kommunal psykologenhet, socialtjänst, skola/förskola samt ungdomsmottagning. Som organisationspsykolog har jag ett aktivt och lösningsfokuserat förhållningssätt. Jag möter dig där du är, och hjälper dig och din organisation där det är svårt.

031-58 85 04 0706-58 85 45
anita.naucler@sanktlukas.se


Isabel Abrahamsson

Leg. psykolog, organisationspsykolog

Jag är legitimerad psykolog med inriktning på arbets- och organisationspsykologi. Jag har fördjupat mig i grupputveckling, konflikter, kris- och förändringsarbete, ledarskap, handledning och stresshantering. Mitt förhållningssätt är konsultativt, där jag tillsammans med dig som chef eller medarbetare identifierar utvecklingsområden och medverkar i att realisera förändring, utifrån ett lösningsfokuserat och processinriktat arbetssätt. När situationer är svåra underlättar jag samtal och ger handledning, både enskilt och i grupp. Jag har tidigare erfarenheter från företagshälsovård och utbildar mig till specialist inom arbets- och organisationspsykologi.

Jag arbetar också enskilt med dig som har upplevelser av kris, stress, nedstämdhet eller oro, eller vill arbeta med egen personlig utveckling. Jag har ett aktivt förhållningssätt där vi tillsammans arbetar med att förstå dina känslor, tankar och beteenden och ditt sammanhang. Min utgångspunkt är KBT (kognitiv beteendeterapi) och ACT (commitment and acceptance therapy), där jag integrerar olika metoder för att skapa förändring. I samtal undersöker vi strategier och verktyg som syftar till att du ska må bra och uppnå dina egna mål.

031-58 85 16 076-677 53 45
isabel.abrahamsson@sanktlukas.se


Tone Persdotter

Leg. psykolog, organisationspsykolog

Jag är leg. psykolog med KBT (kognitiv beteendeterapi), PDT (psykodynamisk) och affektfokuserad inriktning. Du som söker hjälp kan befinna dig i någon typ av kris, lida av nedstämdhet, oro- och ångesttillstånd (såsom panikångest, tvångssyndrom och social fobi), stress, relationsproblem, sexuella problem eller har en vilja att utvecklas som person. Jag har en aktiv stil som psykolog och tillsammans undersöker vi vad i dina tankar, känslor och beteenden som hindrar dig från att må bra och leva ditt liv så som du önskar. Under behandlingen kommer du att få verktyg för att kunna hantera framtida utmaningar och strategier för att möta svårigheter. För att behandlingen skall bli så effektiv och givande som möjligt kommer du själv ha en aktiv roll i din behandling och arbeta med hemuppgifter mellan sessionerna. 

031-58 85 29 076-677 23 35
tone.persdotter@sanktlukas.se


Lotten Almgren

Områdeschef Psykoterapi & Handledning, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi

Jag är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist inom klinisk psykologi. Jag har arbetat med psykoterapi och samtal i 25 år inom olika verksamheter. Jag arbetar sedan flera år som handledare i olika verksamheter som behandlar och hjälper andra och med chefshandledning enskilt eller i grupp.  

Jag träffar även enskilda personer och par i samtal. När vi ses vid ett första samtal så hjälps vi åt att hitta vad det är du eller ni som par vill ha hjälp med och hur samtalen kan bidra till bättre förståelse och förändring i din/er situation. Jag har kompetens inom psykodynamisk terapi, KBT, ACT och IPT (interpersonell terapi) och integrerar olika metoder för att på bästa sätt hitta vägar framåt. 

031-58 85 20 0766-77 23 33
lotten.almgren@sanktlukas.se


Lill Molén

Socionom, leg. psykoterapeut, handledare, cert. EMDR

031-58 85 08 0706-58 85 72
lill.molen@sanktlukas.se


Christine Bjerger

Leg. psykoterapeut, socionom, aukt. psykoterapihandledare

Jag är leg psykoterapeut, socionom och handledare. Har lång erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete inom akutsjukvård, primärvård och som konsult inom Göteborgs Stad. Du kan få hjälp med oro och ångest, nedstämdhet, bristande självkänsla, relationsproblematik, kris och trauma, stress, utmattning samt arbetsrelaterade problem. 

031-58 85 06 0766-77 23 22
christine.bjerger@sanktlukas.se


Anna Järvbring

Socionom, leg. psykoterapeut

Att få möjlighet att samtala med någon om sin situation är ofta början till förändring. Tillsammans försöker vi förstå hur dina tidigare erfarenheter präglar ditt sätt att tänka och agera i nuet.  Detta med målet att hitta nya förhållningssätt och strategier i livet och till lidandet i dagsläget. Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut med specialkompetens inom barn, ungdomar och unga vuxna.  Jag har lång erfarenhet av samtalet som arbetsmetod inom områden som kvinnosjukvård, unga vuxna samt rehabilitering. Mitt arbete grundar sig i psykodynamisk grundsyn utifrån ett relationellt perspektiv. Välkommen att kontakta mig för samtal. 

072-402 03 47 031-58 85 14
anna.jarvbring@sanktlukas.se


Helena Sandgren

Socionom, leg. psykoterapeut KBT

Jag är legitimerad psykoterapeut med KBT (Kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy) inriktning, socionom och handledare. Jag har erfarenhet av psykologisk behandling inom primärvården och inom stress- och smärtrehabilitering, både privat och offentlig. Du som söker hjälp kan befinna dig i någon typ av kris, lida av nedstämdhet, oro och ångesttillstånd, stress, relationsproblem eller har en vilja att utvecklas som person. Ofta finns ett önskemål om att förstå uppkomsten av problemen och att få till stånd en förändring i livssituationen. Tillsammans undersöker vi vad i dina tankar, känslor, beteenden och omgivning som hindrar dig från att må bra och leva ditt liv fullt ut. Under behandlingens gång skapar vi förutsättningar för varaktiga förändringar, utifrån dina mål. Du kommer att få verktyg för att kunna hantera framtida utmaningar och strategier för att möta svårigheter. Du kommer att ha en aktiv roll i din behandling och får med dig hemuppgifter efter varje session för att behandlingen ska vara så givande som möjligt.   

031-58 85 18 076-677 23 32
helena.sandgren@sanktlukas.se


Maria Eng

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut KBT

Jag är leg psykolog och leg psykoterapeut med KBT (kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance och Commitment Therapy) inriktning och är utbildad mindfulnessinstruktör. Jag har erfarenhet av både psykiatri och primärvård och arbetar gärna med personlig utveckling, stressproblematik, utmattning, oro och ångestproblematik (såsom panikångest, tvångssyndrom, social fobi), depression eller krisreaktioner. När du kommer till mig så undersöker vi tillsammans vad i dina tankar, känslor och i det du gör som hindrar dig från att må bättre eller utvecklas vidare som person. Du får nya strategier för att bryta dina mönster och leva ditt liv mer som du vill leva det. Jag arbetar med hemuppgifter mellan timmarna för att du ska få goda resultat av terapin.

031-58 85 22 076-677 85 07
maria.eng@sanktlukas.se


Maria Westerdahl

Leg. psykoterapeut, leg. sjuksköterska, handledare

Jag är leg. sjuksköterska, leg. psykoterapeut och handledare. Jag arbetar utifrån en psykodynamisk grund, men använder även andra inslag i samtalen för att du som enskild eller ni som par ska utvecklas. 

031-58 85 15 0708-10 18 29
maria.westerdahl@sanktlukas.se


Ingalill Ferm

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, pedagog, handledare

070-358 85 64 031-58 85 05
ingalill.ferm@sanktlukas.se


Lars Norén

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare

Jag är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och handledare. Jag arbetar utifrån utgångspunkten att varje människa är unik och att varje möte är unikt. Det inledande målet i en behandling är att skapa en dialog där dina problem och dilemman får ta plats. För att uppnå en förändring ser vi på din aktuella situation och undersöker rötterna, orsakerna till problemen. Till vår hjälp har vi din reflektionsförmåga och önskan om och vilja till förändring, samt min erfarenhet som psykolog och psykoterapeut. Jag utgår ifrån en psykodynamisk grund, med vidareutbildning inom KBT, systemteori och neuropsykologi. Välkommen! 

031-58 85 23 0766-77 82 41
lars.noren@sanktlukas.se


Tina Jonsson

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi

Ibland kan man behöva samtala med någon om svårigheter och utmaningar i livet. Det kan handla om händelser som plötsligt förändrar ens tillvaro eller att man upplevt problem under en längre tid eller har funderingar kring existentiella frågor. I psykoterapi ges möjlighet att bättre förstå och hantera det vi möter hos oss själva, i våra relationer och i olika livssituationer. 

Jag är psykolog, psykoterapeut, handledare och specialist i klinisk psykologi har tidigare arbetat många år i vuxenpsykiatri och har lång erfarenhet av psykoterapi. Jag arbetar med olika former och svårighetsgrad av psykisk ohälsa, kriser och personlig utveckling och har en grundläggande teoretisk bas inom det psykodynamiska fältet. I psykoterapi innebär det bland annat att den sökandes unika person, historia och den terapeutiska relationen är central för arbetet. Jag arbetar också med handledning i verksamheter som behandlar och hjälper andra, enskilt eller i grupp. 

031-58 85 09 076-677 23 24
tina.jonsson@sanktlukas.se


Maria Ericsson

Socionom, leg. psykoterapeut

Jag är socionom och leg. psykoterapeut med en bakgrund inom Barn och ungdomspsykiatri och Socialtjänstens familjebehandling.  De flesta av oss hamnar vid några tillfällen i livet i situationer som vi har svårt att reda ut på egen hand och ofta påverkas våra relationer. Jag möter främst par och familjer i familjerådgivning där det kan röra sig om kommunikationsbekymmer, olösta konflikter, otrohet, sex och samlevnadsfrågor, kris, förälder/barnrelationer med mera. Jag tar även emot enskilda individer för terapi och ger handledning till grupper.  

031-58 85 24 076-677 36 34
maria.ericsson@sanktlukas.se


Pia Andersson

Leg. psykolog, handledare

Jag möter enskilda personer, par och grupper som leg. psykolog och handledare. Tillsammans formulerar vi vad som är svårt för dig/er och på vilket sätt svårigheterna kan vara i vägen. Under de senaste 25 åren har jag i olika verksamheter mött barn, unga, unga vuxna, vuxna, par och grupper utifrån olika frågeställningar.

Utifrån min erfarenhet och kompetens hittar vi tillsammans vägar och strategier som kan vara till hjälp för er. Jag integrerar metoder och modeller. Mitt förhållningssätt är konsultativt, lösnings- och processinriktat. Vi ses utifrån dina behov och din/er situation. Jag är hbtq-diplomerad.

031-58 85 19 076-677 23 36
pia.andersson@sanktlukas.se


Christina Berg

Socionom, leg. psykoterapeut, handledare

Jag är socionom, leg. psykoterapeut och handledare. Jag har arbetat med myndighetsutövning och öppenvårdsbehandling inom Socialtjänsten barn och familj samt ett antal år inom den kommunala familjerådgivningen. Jag har grundutbildning inom EFT (emotionell fokuserad parterapi), Motiverande samtal samt parsexualitet och familjeliv. Idag arbetar jag främst med par och familjer inom familjerådgivningen där det i första hand handlar om kommunikationsbrister, konflikter, otrohet, samlevnadsfrågor men även föräldra- och barn relationer. I samtalen fokuserar jag på både den enskildes och parets behov och att öka förståelsen för sig själv som person och för sin partner. Jag arbetar också med grupphandledning. 

031-58 85 13 076-677 23 27
christina.berg@sanktlukas.se


Malin Wänerlind

Socionom, leg. psykoterapeut, aukt. psykoterapihandledare

Tidvis i livet möter vi påfrestningar, hamnar i kris, i en svår livssituation eller får problem i våra relationer. Vi kan t.ex uppleva ångest, nedstämdhet, stress eller utmattning. Då behövs stöd, vägledning eller hjälp till bearbetning och insikt. Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut med mångårig erfarenhet av psykoterapeutiskt behandlingsarbete inom både offentlig och privat verksamhet. Jag har utbildning och långvarig erfarenhet av bl.a kris, trauma och sorgbearbetning. Jag erbjuder bl.a. kortare och längre fokuserade terapier, stödjande samtal, krisstöd och sorgbearbetning. Jag tar emot vuxna, ungdomar och par. Är utbildad handledare och lärare inom psykoterapi. Jag arbetar med olika typer av process- och metodhandledning och har erfarenhet av handledningsuppdrag inom verksamheter som kommunal förvaltning, socialpsykiatri, sjukvård och kyrkan.  Välkommen!

033-340 12 73 076-677 53 43
malin.wanerlind@sanktlukas.se


Utbildningskandidater

Vid psykoterapimottagningen erbjuds individuell psykodynamisk psykoterapi till reducerat pris hos terapeuter under utbildning.

Terapeuterna går på det legitimationsgrundande Psykoterapeutprogrammet, 90 hp (steg 2) med inriktning ”individuell psykoterapi med vuxna”. Terapeuterna har kontinuerlig handledning inom utbildningens ram av leg psykoterapeut med handledarutbildning.
Kostnad: 495 kr/45 min.
För bokning eller frågor ring: 031-58 85 00.

Studerande vid Psykoterapeutprogrammet med start maj 2019

Josefine Callenberg

Jessika Sandvik

Anna Apell

Rose-Marie Johansson

Marie Johansson

Hanim Paulus Hammar

Nina Panahi