Ledarskap och medarbetarskap

Det finns stora vinster att arbeta med ledar- och medarbetarskap i organisationen. Nedan presenterar vi exempel på de utbildningar och de föreläsningar vi kan erbjuda.

Välkommen att kontakta vår verksamhetschef Ulrika Melander för mer information, tel. 08- 556 08 205, mail ulrika.melander@.sanktlukas.se


Leda med hjärnan – Neuroledarskap, vad är det?

Chefens fingertoppskänsla- om ledarskapets dolda kunnande


Skapa en robust arbetsmiljö med hjälp av dialog och ansvar


Lär er uppskatta olikheter och lösa dilemman med hjälp av kärnkvadranten


Att se sig själv utifrån och andra inifrån- om medarbetarskap och Mentalisering

HBTQ i praktiken

Vad behöver du som chef och medarbetare veta när det gäller frågor kopplat till HBTQ-området? Det här seminariet beskriver dels vikten av att på ett proaktivt sätt arbeta med frågan i den moderna arbetsorganisationen.

Har du en narcissistisk chef eller medarbetare?
På det här seminariet går vi igenom vad som kännetecknar destruktiva narcissistiska beteenden och vad man kan göra för att skydda sig.

Så lyckas du som medarbetare
Att vi är varandras arbetsmiljö är en slogan som blivit väl känd och accepterad, men vad krävs av dig för att du skall lyckas bra som medarbetare? I den här workshopen får du lära dig värdefulla strategier och konkreta handfasta råd i hur du skall gå tillväga i praktiken.

Makt – Hot – Mening – hur kan en arbetsgivare och fack samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö?

Värdegrund i praktiken
Den här föreläsningen kan du skräddarsy utifrån din organisations behov. Den hjälper er att förankra och implementera den värdegrund ni har på ett mycket jordnära och praktiskt vis.

Kyrkan som arbetsplats

Förändringens fyra rum

Utveckla din och dina kollegors förståelse för och kompetens i att hantera förändring i önskade såväl som oönskade lägen.

Arbetsglädje
Ett inspirationsseminarium för er som vill jobba för en frisk och positiv arbetsmiljö. Föreläsningen bygger på nya forskningsfynd från den så kallade positiva organisationspsykologin.

Sexuell hälsa
Många i människovårdande yrken har svårt att prata om sina klienters, patienters, brukares sexualitet. I den här föreläsningen får du kunskap om vikten av vår sexualitet som en väsentlig del av vårt fysiska och psykiska välmående.