Välkommen till S:t Lukas Mölndal

Ettårig specialistutbildning för psykologer

Arbets- och organisationspsykologisk konsultation och personalhandledning

Ackrediterad som tre fördjupningskurser inom specialistområdet arbets- och organisationspsykologi för psykologer

Välkommen till vår uppskattade specialistutbildning i arbets- och organisationspsykologisk konsultation och personalhandledning. Utbildningen ges nu för femte gången i ordningen och riktar sig till dig som är verksam inom det organisationspsykologiska fältet som psykolog eller som beteendevetare.

Utbildningen innehåller teorier, metoder och träning i hur du som konsult kan ta dig an olika typer av frågeställningar och uppdrag. Formerna varierar mellan praktiska övningar med aktivt deltagande, arbete med case, föreläsningar, handledning på egna uppdrag, seminarier och egen inläsning.

Under året träffas vi under femton dagar, vid sex tillfällen, där varje tillfälle har ett av följande teman:

  • Konsultrollen och organisatoriska sammanhang
  • Personalhandledning
  • Team- och grupputveckling
  • Konflikthantering
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Ledarskap

Upplägget skapar goda förutsättningar för ett gemensamt lärande och för ett fortsatt utbyte även efter utbildningens slut. Ett utbyte vi vet varit mycket uppskattat av tidigare deltagare.

Röster från tidigare deltagare (2020):

”En fantastiskt bra kurs, både till innehåll, upplägg och pedagogik. Otroligt varmt och tryggt bemötande samtidigt som man vågat utmana sig själv genomgående under kursen. Har lärt mig mycket som jag direkt kunnat applicera i mitt yrkesutövande samt fått ett växande intresse för att lära mig mer.”

”En väldigt bra utbildning, med variation mellan teori och praktik. Mycket positivt med alla yrkesverksamma föreläsare. En stor eloge S:t Lukas för det goda omhändertagandet. Det har alltid varit roligt och motiverande att åka till Göteborg och något jag sett fram emot. (… ) många delar har jag kunnat använda direkt i min tjänst.”

När, var, hur?

Nästa kursstart planeras till hösten 2023. Kursen kommer genomföras i S:t Lukas lokaler i centrala Göteborg. Kursens omfattar 15 dagar med föreläsningar, seminarier och examinerande moment. Därutöver tillkommer egen inläsning och arbete med uppgifter. Antalet platser är begränsat. Kostnaden för kursen är 46 000 kr exkl moms. Senast 1 juli 2023 vill vi ha din anmälan.

Examinator och föreläsare

Olle Persson, leg. psykolog, fil. dr i psykologi. Universitetslektor, Göteborgs universitet (GU) 1993 – 2019. Tidigare studierektor för psykologprogrammet vid GU och kursledare för flera kurser inom arbets- och organisationspsykologi. Har varit medansvarig för utveckling och genomförandet av chefsutvecklingsprogrammet (CUP), för chefer vid GU. Parallellt med detta har han jobbat som fristående konsult med chefsutveckling, främst chefshandledning.

Föreläsare

Charlotte Henschel, leg. psykolog, specialist inom arbets- och organisationspsykologi, lång erfarenhet av ledarskapsutveckling och ledningsgruppsutveckling.

Daniel Oscarsson, leg. psykolog, verksamhetschef, erfaren organisationskonsult.

Erik Matsson, föreläsare, moderator och författare inom kommunikation.

Jennie Skoglund, leg. psykolog, konsult med lång erfarenhet av ledarskapsutveckling, handledning och konflikthantering.

Stefan Blomberg, leg. psykolog, fil. dr i psykologi vid Linköpings universitet, med inriktning på mobbning och kränkande särbehandling i arbetslivet, med utgivna böcker i ämnet.

Ytterligare föreläsare tillkommer.

 

Kursledare och föreläsare

Isabel Abrahamsson, leg. psykolog, STP-psykolog inom arbets- och organisationspsykologi, aktiv konsult på S:t Lukas i Göteborg.

Per Reinhardt, leg. psykolog, STP-psykolog inom arbets- och organisationspsykologi, aktiv konsult på S:t Lukas i Göteborg.

 

Anmälan/frågor

Per Reinhardt, per.reinhardt@sanktlukas.se, 072-050 48 58

Ladda ned utbildningens infoblad i utskriftsvänligt format