Välkommen till S:t Lukas Mölndal

Ettårig konsultutbildning

Arbets- och organisationspsykologisk konsultation och personalhandledning

Ackrediterad som tre fördjupningskurser inom specialistområdet arbets- och organisationspsykologi för psykologer

Välkommen till vår uppskattade specialistutbildning i arbets- och organisationspsykologisk konsultation och personalhandledning. Utbildningen ges nu för fjärde gången och har inför den nya omgången fått en uppdaterad struktur avseende innehåll och utbildningsmoment.

Utbildningen riktar sig till dig som är verksam inom det organisationspsykologiska fältet och som är leg. psykolog eller beteendevetare med adekvat vidareutbildning. Utbildningen ger dig fördjupade teoretiska kunskaper inom det arbets- och organisationspsykologiska området samt teorier, metoder och träning i hur du som konsult kan ta dig an olika typer av frågeställningar och uppdrag.

Utbildningen pågår under ett helt år och är ackrediterad som tre fördjupningskurser inom specialistområdet arbets- och organisationspsykologi för psykologer. Följande teman ligger som grund för utbildningens innehåll:

  • Konsultrollen och organisatoriska sammanhang
  • Personalhandledning
  • Team- och grupputveckling
  • Konflikthantering
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Ledarskap

Utbildningen innebär en fördjupning av konsultarbetets olika faser; 1) bedömning, utredning, kartläggning och 2) interventioner och metoder, samt 3) lärande, vidmakthållande och utvärdering.

Formerna för utbildningen varierar mellan praktiska övningar med aktivt deltagande, arbete med case, föreläsningar, handledning på egna uppdrag, seminarier och egen inläsning. Utbildningens format och pedagogiska upplägg möjliggör att en gemensam lärandeprocess uppstår, vilket har varit uppskattat av många deltagare.

Röster från tidigare deltagare (2020):

”En fantastiskt bra kurs, både till innehåll, upplägg och pedagogik. Otroligt varmt och tryggt bemötande samtidigt som man vågat utmana sig själv genomgående under kursen. Har lärt mig mycket som jag direkt kunnat applicera i mitt yrkesutövande samt fått ett växande intresse för att lära mig mer.”

”En väldigt bra utbildning, med variation mellan teori och praktik. Mycket positivt med alla yrkesverksamma föreläsare. En stor eloge S:t Lukas för det goda omhändertagandet. Det har alltid varit roligt och motiverande att åka till Göteborg och något jag sett fram emot. (… ) många delar har jag kunnat använda direkt i min tjänst.”

När, var, hur?

Nästa kursstart planeras till hösten 2023. Kursen kommer genomföras i S:t Lukas lokaler i centrala Göteborg. Kursens omfattar 15 dagar med föreläsningar, seminarier och examinerande moment. Därutöver tillkommer egen inläsning och arbete med uppgifter. Antalet platser är begränsat.

Examinator och föreläsare

Olle Persson, leg. psykolog, fil. dr i psykologi. Universitetslektor, Göteborgs universitet (GU) 1993 – 2019. Tidigare studierektor för psykologprogrammet vid GU och kursledare för flera kurser inom arbets- och organisationspsykologi. Har varit medansvarig för utveckling och genomförandet av chefsutvecklingsprogrammet (CUP), för chefer vid GU. Parallellt med detta har han jobbat som fristående konsult med chefsutveckling, främst chefshandledning.

Föreläsare

Daniel Oscarsson, leg. psykolog, verksamhetschef, erfaren organisationskonsult.

Charlotte Henschel, leg. psykolog, specialist inom arbets- och organisationspsykologi, lång erfarenhet av ledarskapsutveckling och ledningsgruppsutveckling.

Erik Matsson, föreläsare, moderator och författare inom kommunikation.

Ingela Thylefors, leg. psykolog och docent vid Göteborgs Universitet, forskare och konsult. Hennes forskning har bland annat rört effektivitet och arbetsorganisation i tvärprofessionellt samarbete samt chef- och ledarskap. Författare till ett flertal böcker inom det organisationspsykologiska området.

Jennie Skoglund, leg. psykolog, konsult med lång erfarenhet av ledarskapsutveckling, handledning och konflikthantering.

Stefan Blomberg, leg. psykolog, doktorand i psykologi vid Linköpings universitet, med inriktning på mobbning och kränkande särbehandling i arbetslivet, med utgivna böcker i ämnet.

Ytterligare föreläsare tillkommer

 

Kursledare och föreläsare

Isabel Abrahamsson, leg. psykolog, STP-psykolog inom arbets- och organisationspsykologi, aktiv konsult på S:t Lukas i Göteborg.

Per Reinhardt, leg. psykolog, STP-psykolog inom arbets- och organisationspsykologi, aktiv konsult på S:t Lukas i Göteborg.

 

Intresseanmälan och frågor skickas till kursledare

Per Reinhardt, per.reinhardt@.sanktlukas.se, 072-050 48 58

Kostnaden för kursen är 44 000 kr exkl moms (2022 års pris, kan ev. förändras inför kursstart ht 2023).

Ladda ned utbildningens infoblad i utskriftsvänligt format