Välkommen till S:t Lukas Mölndal

Specialistutbildning chefshandledning

DIGITAL UTBILDNING
TIO HALVDAGAR  –  NÄSTA KURSSTART PLANERAS TILL HÖSTEN 2023

Ackrediterad som specialistkurs för psykologer

Välkommen till vår utbildning på specialistnivå i chefshandledning. Utbildningen riktar sig till dig som är leg. psykolog eller beteendevetare med adekvat vidareutbildning och som arbetar med chefshandledning. Utbildningen ger dig fördjupade teoretiska kunskaper inom området samt teorier, metoder och träning i hur du som handledare kan ta dig an olika typer av frågeställningar och uppdrag.

Kursen har fokus på färdighetsträning. Du kommer att få öva dig på att chefshandleda i flera steg. I det första steget tränar ni på varandra. I det andra steget tränar du med din handledare och i det tredje steget handleder du en riktig chef. Chefshandledningssessionerna sker live eller spelas in och du får feedback på din metodik.

Utbildningen är ackrediterad som fördjupningskurs inom specialistområdet arbets- och organisationspsykologi för psykologer.

Utbildningen ges helt digitalt, via Teams. Formerna för utbildningen varierar mellan föreläsningar, övning i chefshandledning, seminarier och egen inläsning.

När, var, hur?

Nästa kursstart planeras till hösten 2023. Kursen kommer att genomföras helt digitalt. Kursen omfattar 25 lärarledda timmar under 12 veckor med föreläsningar och seminarier, därutöver tillkommer egen inläsning och övningar i chefshandledning. Antalet platser är begränsat.

Kursschema

Tillfälle 1, kl. 9-12Introduktion
Tillfälle 2, kl. 9-10.30Litteraturseminarium på egen hand i grupperna
Tillfälle 3, kl. 9-12Övning i chefshandledning – i grupp
Tillfälle 4, kl. 10-12Webinarium
Tillfälle 5, kl. 9-12Övning med handledaren som ”chef” – individuellt
Tillfälle 6, kl. 9-12Övning med handledaren som ”chef” – individuellt. Gruppdialog och feedback
Tillfälle 7,  kl. 10-12Webinarium
Tillfälle 8, kl. 9-12Feedbacksamtal efter inlämning av handledning av riktig chef
Tillfälle 9, kl. 10-12Webinarium
Tillfälle 10, kl. 9-12Examination och avslut

Föreläsare och examinator

Examinator: Olle Persson, leg psykolog och fil dr i psykologi.
Universitetslektor, Göteborgs universitet (GU) 1993 – 2019. Pensionerad 2019. Han har varit studierektor för psykologprogrammet vid GU två omgångar (1995-2000; 2014-2018), kursledare för flera kurser inom arbets- och organisationspsykologi, inom främst psykologprogrammet. Under åren 2008 till 2012 var han medansvarig för utveckling och genomförandet av chefsutvecklingsprogrammet (CUP), ett obligatoriskt program för alla chefer vid GU. Parallellt med detta har han jobbat som fristående konsult med chefsutveckling, främst chefshandledning.
Har under åren 1986 och fortfarande handlett ett 100-tal chefer, huvudsakligen inom skola, vård och omsorg.
Senaste publicering: ett bokkapitel om chefshandledning (i Thylefors, I. (2020) (red). AO – konsulten. En handbok i arbets- och organisationspsykologi. Stockholm: Natur & Kultur).

Övriga föreläsare

Isabel Abrahamsson är handledare och kursansvarig.
Isabel är legitimerad psykolog med inriktning på arbets- och organisationspsykologi. Hon arbetar med grupputveckling, konflikter, kris- och förändringsarbete, ledarskap, handledning och stresshantering. Hon har erfarenhet av utvecklingsarbete och handledning med ledningsgrupper, chefer på verksamhets- och enhetsnivå, HR, personalgrupper, fackliga företrädare och enskilda medarbetare.

Jennie Skoglund är handledare på kursen.
Jennie har varit områdeschef för S:t Lukas Göteborg Organisation & Ledarskap och har även tidigare ledarerfarenhet från företagshälsovården. Hon är legitimerad psykolog med inriktning inom organisationspsykologi sedan 2000, med fokus på ledarskapsutveckling, handledning och konflikthantering.

Anita Nauclér är handledare på kursen.
Anita är legitimerad psykolog sedan år 2000, med huvudsaklig inriktning mot organisationspsykologi sedan år 2007. De områden hon har arbetat med länge samt valt att fördjupa sig inom är ledarskapsfrågor, konflikthantering, handledning, chefscoaching, stresshantering samt gruppanalys/grupputveckling.

Intresseanmälan och frågor skickas till

Per Reinhardt, per.reinhardt@.sanktlukas.se, 072-050 48 58.
Kostnaden för kursen är 24 500 kr exkl. moms (2022 års pris, kan ev. förändras inför kursstart ht 2023).

Ladda ned utbildningens infoblad i utskriftsvänligt format