Välkommen till S:t Lukas Mölndal

OrganisationspsykologiOrganisation & Ledarskap

Professionella tjänster för utveckling av individer, grupper och organisationer

Har ni problem på er arbetsplats? Har det blivit konflikter efter en omorganisation?  Har ni tvingats säga upp personal? Finns det relationer som försvårar det gemensamma arbetet? Har ni någon anställd som hamnat i en kris eller i en återvändsgränd?  Har du som chef funderingar på hur du bäst ska leda individerna, arbetsgruppen och företaget framåt?

Behöver du som chef eller dina medarbetare stöd i den aktuella situationen?

Vi kan erbjuda dig en tid med kort varsel. Du väljer om du vill komma hit eller ses via videolänk. Du kan boka från en halvtimma och uppåt. Boka genom isabel.abrahamsson@sanktlukas.se.

Vårt tjänsteutbud omfattar olika former av samtal, handledning, coaching, ledar- och grupputveckling  samt korta och arbetsplatsinriktade kurser i samtalsmetodik, konflikthantering, stresshantering.

Vi samarbetar med övriga S:t Lukas mottagningar i Sverige genom gemensamma avtal med större myndigheter, nationella företag och organisationer rörande t.ex samtalsjour, krisstöd, chefshandledning och utbildning.

Våra organisationskonsulter

Kontakta oss om du vill veta mer om våra tjänsters innehåll eller begära en offert. Vi arbetar över hela länet och har egna centrala möteslokaler i Göteborg, Mölndal och Borås.

Isabel Abrahamsson

Områdeschef Organisation & Ledarskap, leg. psykolog, organisationspsykolog, handledare

031-58 85 16, 076-677 53 45
isabel.abrahamsson@sanktlukas.se

Per Reinhardt

Teamledare Organisation & Ledarskap, leg. psykolog, organisationspsykolog, handledare

031-58 85 26, 072-050 48 58
per.reinhardt@.sanktlukas.se

Filip Lindkvist

Leg. psykolog, organisationspsykolog, handledare

031-58 85 07, 0766-77 23 37
filip.lindkvist@sanktlukas.se

Anita Nauclér

Leg. psykolog, organisationspsykolog, handledare

031-58 85 04, 070-658 85 45
anita.naucler@sanktlukas.se

Anna Stenholm

TJÄNSTLEDIG UNDER 2023

Leg. psykolog, organisationspsykolog, handledare

031- 58 85 27,  076-677 23 28
anna.stenholm@sanktlukas.se

Johan Granfors

Leg. psykolog, organisationspsykolog, handledare

031-58 85 29, 076-677 23 29
johan.granfors@sanktlukas.se

Christer Borg

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, organisationspsykolog, handledare

031-300 08 17, 076-669 85 04
christer.borg@sanktlukas.se