Välkommen till S:t Lukas Mölndal

Utbildning

Vi utbildar för mänskliga möten

S:t Lukas har en lång tradition av utbildning och fortbildning – alltid med samtalet och det mänskliga mötet i centrum. Våra utbildningar är processinriktade med diskussionsseminarier, smågruppsarbete, övningar och reflekterande team.


Behöver dina medarbetare eller kolleger lära sig mer, få nya insikter eller kanske bekräfta det de inte visste att de redan kunde? S:t Lukas i Göteborg erbjuder olika föreläsningar, workshops eller utbildningar som relaterar till mellanmänskliga relationer och arbetsmiljömässiga krav. Att varva teori och erfarenhet är en viktig förutsättning för att utveckla den personliga förmågan.

Inspirationsföreläsningar och workshops

Ibland är det hjälpsamt att anlita någon extern expert för att belysa någon aktuell fråga eller förstärka ett budskap. I nära samarbete med dig som uppdragsgivare anpassar vi uppdraget till era behov – allt från en kort inspirationsföreläsning till en flera dagars workshop.

Fortbildning för yrkesverksamma

CHEFSHANDLEDNING
Specialistutbildning

Digital utbildning
Nästa kursstart 21 mars 2024

LEDARSKAPSUTBILDNING

Kan även genomföras som företagsanpassad utbildning

KONSULTUTBILDNING
Specialistutbildning

Nästa kursstart
1 febr 2024

Hur går jag vidare?

Kontakta oss för mer information, vxl 031-58 85 00, goteborg@sanktlukas.se.