Välkommen till S:t Lukas MölndalHANDLEDNING

Handledning i arbetet har som mål att stödja och utveckla den anställde och dennes professionella förhållningssätt inom det egna yrkesområdet.

Hos oss kan du få en handledare som ger dig stöd, utrymme och verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. Genom att analysera och reflektera lär du dig se olika möjligheter och att undvika fallgropar. Tillsammans med handledaren analyserar och reflekterar ni över dina styrkor och kompetenser vilket leder till att din professionalitet ökar.

Handledning för medarbetare

Många anlitar en extern handledare för att utvecklas i sin yrkesroll och öka självkännedomen för att nå bra resultat på jobbet. Handledningen sker i grupp eller individuellt, med regelbundna möten under en eller flera perioder. Utmaningar och problem i arbetsvardagen analyseras i syfte att skapa ett professionellt förhållningssätt i arbetet med kunder, medarbetare, patienter, elever och klienter.

Handledning för chefer

Ledarskap innebär att åstadkomma resultat genom andra samt att skapa förutsättningar för bestående förändringar. För att uppnå detta behöver chefer och ledare utvecklas kontinuerligt. Då chefskap ofta är ensamt kan en extern handledare skapa ett utrymme för reflektion, personlig utveckling och strategiskt tänkande.
Handledning för chefer kan ske enskilt eller i grupp. Genom att ta upp vardagliga utmaningar och problem får man avlastning, chans att analysera orsak och verkan samt hjälp att hitta strategier för att komma vidare. Den egna identiteten som arbetsgivare stärks, perspektivet till medarbetarna bearbetas och förmågan att vara situationsanpassad ökar.
 

Vilka handleder?

Inom S:t Lukas arbetar legitimerade psykoterapeuter och psykologer. De som är handledare har, förutom den långa utbildning som krävs för att få sin legitimation, även en tvåårig vidareutbildning inom handledningsmetodik.

Är du intresserad av handledning för din arbetsgrupp?

Fyll i nedanstående intresseformulär och skicka in till oss, så kontaktar vi er och lägger upp en plan för genomförande.

Intresseformulär handledning
    INFORMATION TILL VÅRA HANDLEDARE    FAKTURERINGSUPPGIFTER