Välkommen till S:t Lukas Mölndal

Tjänster för företag


Vi på S:t Lukas har många stödfunktioner där företag och organisationer kan ta hjälp av våra terapeuter och organisationskonsulter i samtal och utveckling. Vi skräddarsyr avtal och anpassar tjänsternas innehåll efter era behov.

Ramavtal för avrop vid behov

Ett avtal med oss ger alla medarbetare större trygghet vid oförutsedda händelser.

Hur går jag vidare?

Är du företags- eller avtalskund som vill veta mer, begära en offert eller om du har andra frågor är du välkommen att ringa 031-58 85 00 eller skicka ett mail till goteborg@sanktlukas.se.

Handledning

Handledning är ett viktigt stöd för medarbetare i kontaktyrken där relationen står i centrum. Vi erbjuder handledning där individen får möjlighet att utvecklas professionellt under trygga former.

Organisations-
utveckling

Att kontinuerligt utveckla sin organisation är ett måste för alla verksamheter. Vi hjälper din organisation med utvecklingsinsatser och förändringsprojekt som förebygger ohälsa och håller över tid.

Samtalsstöd
för medarbetare

Medarbetare kan behöva stöd, hjälp och strategier för att hantera stress, kriser och arbetsrelaterade påfrestningar. Vi erbjuder kvalificerat samtalsstöd med legitimerade psykoterapeuter som har gedigen erfarenhet.

Chefsstöd

Ledarskap innebär att ha fokus på och balans mellan uppgift och relationer. Tillsammans med dig utforskar vi sätt att skapa förutsättningar för utveckling, delaktighet och hållbarhet.

Konflikthantering

Meningsskiljaktigheter och konflikter är en naturlig del av individers och gruppers liv. Men ibland kan man behöva professionellt stöd för att hantera och bearbeta konflikter i en arbetsgrupp.

Föreläsningar

Behöver dina medarbetare eller kolleger lära sig mer, få nya insikter eller kanske bekräfta det de inte visste att de kunde? Vi erbjuder inspirationsföreläsningar och workshops.