Stockholm

Välkommen till S:t Lukas i Stockholm

S:t Lukas i Stockholm är en av Sveriges största psykoterapimottagningar. Vi har tagit emot privatpersoner för psykoterapi sen 1944, vilket gör oss till en av de mottagningar i landet som har längst erfarenhet av att bedriva psykoterapeutisk behandling. Vi kallar den som söker hjälp hos oss för konfident. Det betyder att vi möter dig i en förtrolig och respektfull relation, där ingenting som sägs eller händer under våra möten förs vidare. S:t Lukas är en politiskt och religiöst obunden organisation där alla oavsett livsåskådning, könsidentitet eller sexuell läggning är välkomna.

På S:t Lukas i Stockholm arbetar legitimerade psykoterapeuter med mångårig erfarenhet från privat och offentlig vård, socialt arbete, idéburna organisationer och kyrkor. Vi vänder oss både till privatpersoner och företagskunder. Hos oss kan du gå i enskild psykoterapi, men även få stöd i form av par- och familjesamtal. Som privatperson behöver du ingen remiss utan kan själv anmäla ditt intresse att komma till oss.

För organisationer och företag erbjuder vi bl. a ledarskaps- och arbetshandledning, medarbetarstöd, organisationsutveckling och krishantering. Vi har bred kompetens av olika psykoterapeutiska behandlingsmetoder, av långa psykoterapier men även av korta målinriktade samtalskontakter. 

 

Under sommaren kommer telefonmottagningen där du anmäler ditt intresse för samtal/psykoterapi, att vara stängd. Vi öppnar den igen den 1 september 2019. Kontaktuppgifter med telefonnummer samt telefontider hittar du här, i slutet av augusti. Det kan vara bra för dig att veta att vi har för närvarande många på vår väntelista som anmält intresse för samtal/psykoterapi.

Telefon

08-556 08 200

E-post

stockholm@sanktlukas.se

Adress

Långholmsgatan 27
102 71 Stockholm

Föreningen

S:t Lukas är en riksomfattande ideell och allmännyttig organisation med trettiotal föreningar i landet. Organisationen bildades 1939 av läkare, präster och socialarbetare. Den bärande idén var en gemensam syn på människan som en helhet med såväl fysiska, psykiska som existentiella och andliga behov. Med öppenhet och respekt ville man ge människor möjlighet att arbeta med sina […]

Lär dig mer