Stockholm

Välkommen till S:t Lukas i Stockholm

Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket i dagsläget betyder att du som är frisk och har en samtalstid inbokad, är välkommen till oss. 

Du som inte vill sitta i vårt väntrum kan gå direkt till din terapeuts rum på utsatt tid. Vi erbjuder även telefon- eller videosamtal istället för fysiska möten. Kontakta din terapeut om du önskar omboka ett befintligt möte till telefon- eller videosamtal. Kontaktuppgifter hittar du under fliken Personal.

S:t Lukas i Stockholm är en av Sveriges största psykoterapimottagningar. Vi har tagit emot privatpersoner för psykoterapi sen 1944, vilket gör oss till en av de mottagningar i landet som har längst erfarenhet av att bedriva psykoterapeutisk behandling. Vi kallar den som söker hjälp hos oss för konfident. Det betyder att vi möter dig i en förtrolig och respektfull relation, där ingenting som sägs eller händer under våra möten förs vidare.

S:t Lukas är en politiskt och religiöst obunden organisation där alla oavsett livsåskådning, könsidentitet eller sexuell läggning är välkomna. På S:t Lukas i Stockholm arbetar legitimerade psykoterapeuter. Vi har bred kompetens med olika psykoterapeutiska metoder och lång erfarenhet av att arbeta med livsfrågor och existentiella frågor.

Vi vänder oss till privatpersoner samt företag och organisationer;

Hos oss kan du gå i enskild psykoterapi, men även få stöd i form av par- och familjesamtal. Som privatperson behöver du ingen remiss utan kan själv anmäla ditt intresse att komma till oss. För företag och organisationer erbjuder vi bl.a ledarskaps- och arbetshandledning, medarbetarstöd, föreläsningar, konsultation, organisationsutveckling samt krishantering.

 

För dig som privatperson och intresserad av att komma till oss anmäler du ditt intresse genom vår telefonmottagning,
tel. 08-669 80 25.

Telefonmottagningen bemannas av en leg. psykoterapeut, som under telefontiden svarar på de frågor och funderingar du har angående psykoterapi, avgifter och upplägg hos oss.

Telefonmottagningens öppettider:
Tisdagar 13:00- 14:00
Onsdagar 12:45- 13:45
Torsdagar 10:15- 11:15

Telefon

08-556 08 200

E-post

stockholm@sanktlukas.se

Adress

Långholmsgatan 27
102 71 Stockholm

Föreningen

S:t Lukas är en riksomfattande ideell och allmännyttig organisation med trettiotal föreningar i landet. Organisationen bildades 1939 av läkare, präster och socialarbetare. Den bärande idén var en gemensam syn på människan som en helhet med såväl fysiska, psykiska som existentiella och andliga behov. Med öppenhet och respekt ville man ge människor möjlighet att arbeta med sina […]

Lär dig mer