Mottagningen

S:t Lukas Stockholm

Välkommen till oss! Vi erbjuder företag, organisationer och privatpersoner samtalsstöd, psykoterapi, chefsstöd, krishantering, utbildning och organisationspsykologiska tjänster.

Tjänster för företag

Samtalsstöd

Att förebygga ohälsa och bidra till återhämtning och utveckling

För privatpersoner

Psykoterapi/samtal

Du får hjälp att komma vidare

För dig mellan 18 och 27 år

Tjänster för företag

Handledning

Att stärka medarbetaren i sin yrkesroll

Tjänster för företag

Organisationsutveckling

Rätt insats för att organisationen ska nå önskat resultat

Tjänster för företag

Ledarskap

Även chefer kan behöva någon att bolla med

Vill du bli medlem i din lokala förening?

Här kan du bli medlem i din lokala förening. Vi skapar mötesplatser med samtal och evenemang kring psykisk hälsa och existentiella frågor. Varmt välkommen i vår utveckling.